ד"ר נתן שיפריס בהצגת מחקרו " החטא הקדמון והדו"ח הכוזב"