הרב ששון גריידי זצ"ל, ראש כולל קול ששון בחלוקת תעודות לשוחטים.

הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל מזקני העדה מנחילי התורה בחלוקת תעודות לשוחטים
הרב ששון גריידי זצ"ל, ראש כולל קול ששון בחלוקת תעודות לשוחטים.
בין השוחטים תלמיד הישיבה "מתימן יבוא", יוסף חמדי, תושב תימן שבא ללמוד תורה בישיבה ושחיטה אצל הרב ששון שליט"א וחזר לתימן.

$100

סכום התרומה