עבדים משלו בנו פורק אין מידם


הוועדה לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן, י"ב בסיון התשע"ז (06 ביוני 2017),

אז אנחנו מתחילים היום את הדיון. היום יום שלישי, י"ב בסיון התשע"ז, 6 ביוני 2017. השעה כרגע 11:35. היום, מאז שהעליתי את הנושא לסדר היום של היעלמות ילדי תימן, מזרח ובלקן, משפחות רבות אמרו שגם הן חלק מהפרשה והגיעו אלי אנשים ואמרו לי: תראי, אנחנו לא נתנו עדויות בשום ועדה ולא נרשם שום פרוטוקול, ואנחנו מבינים שאנחנו חלק ממשפחת הנעדרים. ולכן, אנחנו נקבל עדויות

קרא עוד
הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן 20 ביוני 2017, כ"ו בסיון תשע"ז, בשעה 15:00

היום כבר אין ספק, ועדת כהן קדמי כשלה בתפקידה והתעלמה מהמידע הרב שנמצא ברשותה שלא זכה לטיפול הולם, יסודי ומקצועי . החוקרים אימצו מסמכים מבלי לאמתם, לא חקרו דברים לעומקם, התגלו סתירות ואי דיוקים, מסמכים רבים שידעה על קיומם לא הובאו לידיעת המשפחות ולא ברור אך הגיעו למסקנותיהם. כל המידע העומד לרשותי היה בפנייה. ככל שמעמיקים בחקירת הפרשה עולה תמונה עגומה לפיה היא כשלה ואין מנוס מלקרוא לביטול מסקנותיה ומתן האפשרות למשפחות לפתוח מחדש דיון בנוגע לבן משפחתם!

קרא עוד
עדויות של בני משפחות הנעלמים מפרשת ילדי תימן, מזרח והבלקן יום חמישי, ח' באייר התשע"ז (04 במאי 2017)

אני אומרת שהחטיפות התחילו עוד בטרם קמה המדינה, אפילו ממחנה חאשד, אז מה שקרה, זה מה שקראתי בפרוטוקולים, שהייתה עדות שנאמרה על ידי גורם מהימן ביותר לחוקר יוסף יוסיפוב, היא אמרה לו שהצנזורה הורתה לאמצעי התקשורת לא לפרסם שום דבר בנושא של פרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן, ואם יש להם חומרים על הפרשה, שהם יגיעו לצנזורה, ייתנו אותה לצנזורה ורק אחר כך הם יאשרו להם לפרסם. מבחינתי מה שזה אומר, המשמעות של ההוראה הזאת, זה אומר שהיה גורם ממשלתי שנתן הוראה והייתה פה התערבות של גורם, של המדינה...

קרא עוד
"פסולת ביולוגית?" – מחקרים רפואיים בילדי תימן, מזרח והבלקן.

האבסורד הוא שדווקא במקומות ששם אמורים היו לשמור עליהם, לרפא אותם, לחזק אותם, הילדים נעלמו. ושם, בתוך בתי-החולים, התבשרו ההורים על מות הבן או הבת, כפי שעולה מהפרוטוקולים, לפעמים אפילו אחרי עשרה ימים שהילד באמת נפטר, מבלי שהראו להם גופות ומבלי שנכחו בלוויות. צריך כאן להדגיש שחלק מהילדים באמת נפטרו, אבל חלק מהילדים לא נפטרו ואנחנו לא יודעים מה עלה בגורלם, כי ההורים לא קיבלו לא גופה ולא תעודת פטירה ולא שום דבר אחר. שום מסמך רשמי מגורם רשמי, רק אמרו להם: הילד נפטר. האנשים הלכו הביתה, למרות שהם ביקשו לראות גופה. למרות שהם ביקשו לראות מה עלה בגורל הילד, הם לא קיבלו שום גופה ולא ביצעו את האקט של ההלוויה.

קרא עוד