• מתימן יבוא - רחוב תרמ"ב 6, ירושלים, ישראל
  • המשרד והתלמוד תורה - רחוב פולנסקי 1 ירושלים